PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


750up

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

750up [2016/02/01 15:49]
sadmin
750up [2021/01/11 11:39]
Line 1: Line 1:
-De setup van de mini-router Mikrotik 750 UP 
- 
-De Mikrotik minirouter is factory default te bereiken via 192.168.88.1 via DHCP.\\ 
-Om de router in eerste instantie te beheren (LAN) gebruik de UTP-poort 2. 
-De Internet verbinding (WAN) is poort 1. 
- 
-Mocht dit niet het geval zijn, druk de resetknop in en sluit de spanning aan.\\ 
-Laat de reset knop direct los zodra de USER LED gaat knipperen. 
-Daarna kan de Winbox software gebruikt worden zie: 
-  http://wiki.mikrotik.com/wiki/First_time_startup 
- 
-{{:262_hi_res.png?200|}} 
- 
-De minirouter is geschikt voor PoE naar bijvoorbeeld de (ubiquiti) nanostation M5 Wifi zender.\\ 
-Controleer eerst de aanwezige firmware: 
-  System - Packages - button Check for Updates 
-Standaard is er geen user-manager actief op de 750 UP router.\\ 
-Je kan een extra package installeren door via een FTP verbinding contact te maken met de 750 UP\\ 
-Vervolgens het software onderdeel - user-manager-[version]-.npk in de root te plaatsen van de 750 UP, daarna een reboot maken.\\ 
-Na installatie / activatie kan inlogd worden op: 
-  http://192.168.88.1/userman 
-  ! 
-  Inloggen met 'admin' en in basis zonder wachtwoord (komt later) 
  
750up.txt ยท Last modified: 2021/01/11 11:39 (external edit)