PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


750up

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
750up [2016/02/01 15:59]
sadmin
750up [2021/01/11 11:39] (current)
Line 16: Line 16:
   System - Packages - button Check for Updates   System - Packages - button Check for Updates
 Standaard is er geen user-manager actief op de 750 UP router.\\ Standaard is er geen user-manager actief op de 750 UP router.\\
-Je kan een extra package installeren door via een FTP verbinding contact te maken met de 750 UP (FTP-server is standaard actief - inloggen met admin - [wachtwoord van de router]\\+Je kan een extra package installeren door via een FTP verbinding contact te maken met de 750 UP (FTP-server is standaard actief - inloggen met admin - [wachtwoord van de router])\\
 Vervolgens het software onderdeel - user-manager-[version]-.npk in de root te plaatsen van de 750 UP, daarna een reboot maken.\\ Vervolgens het software onderdeel - user-manager-[version]-.npk in de root te plaatsen van de 750 UP, daarna een reboot maken.\\
 Na installatie / activatie kan inlogd worden op: Na installatie / activatie kan inlogd worden op:
750up.1454338767.txt.gz ยท Last modified: 2021/01/11 11:38 (external edit)