PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


750up

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
750up [2016/01/12 17:02]
sadmin
750up [2021/01/11 11:39] (current)
Line 6: Line 6:
  
 Mocht dit niet het geval zijn, druk de resetknop in en sluit de spanning aan.\\ Mocht dit niet het geval zijn, druk de resetknop in en sluit de spanning aan.\\
-Laat de reset knop direct los zodra de USER LED gaat knipperen.+Laat de reset knop direct los zodra de USER LED gaat knipperen.\\ 
 +Daarna kan de Winbox software gebruikt worden zie: 
 +  http://wiki.mikrotik.com/wiki/First_time_startup
  
 {{:262_hi_res.png?200|}} {{:262_hi_res.png?200|}}
Line 14: Line 16:
   System - Packages - button Check for Updates   System - Packages - button Check for Updates
 Standaard is er geen user-manager actief op de 750 UP router.\\ Standaard is er geen user-manager actief op de 750 UP router.\\
-Je kan een extra package installeren door via een FTP verbinding contact te maken met de 750 UP\\+Je kan een extra package installeren door via een FTP verbinding contact te maken met de 750 UP (FTP-server is standaard actief - inloggen met admin - [wachtwoord van de router])\\
 Vervolgens het software onderdeel - user-manager-[version]-.npk in de root te plaatsen van de 750 UP, daarna een reboot maken.\\ Vervolgens het software onderdeel - user-manager-[version]-.npk in de root te plaatsen van de 750 UP, daarna een reboot maken.\\
-Na installatie / activatie kan aan gemeld worden op:+Na installatie / activatie kan inlogd worden op:
   http://192.168.88.1/userman   http://192.168.88.1/userman
   !   !
   Inloggen met 'admin' en in basis zonder wachtwoord (komt later)   Inloggen met 'admin' en in basis zonder wachtwoord (komt later)
  
750up.1452614522.txt.gz · Last modified: 2021/01/11 11:38 (external edit)