PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


frequency

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

frequency [2015/10/19 22:07]
sadmin created
frequency [2015/10/19 23:02]
sadmin
Line 5: Line 5:
    ​Vertikale polarisatie - ter voorkoming van ATV storing    ​Vertikale polarisatie - ter voorkoming van ATV storing
    ​Hierdoor ong. 75 Mbit/sec aan bandbreedte haalbaar is    ​Hierdoor ong. 75 Mbit/sec aan bandbreedte haalbaar is
 +Als werk frequency zou bijv. 5.695 of 5.790 GHz gekozen kunnen worden
frequency.txt ยท Last modified: 2015/10/19 22:02 (external edit)