PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


frequency

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
frequency [2015/10/19 22:02]
frequency [2021/01/11 11:39] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Frequency en bandbreedte informatie**
  
 +Binnen nederland wordt binnen het huidige Hamnet netwerk de volgende waarden aangehouden;
 +   10 MHz bandbreedte op 5 Ghz naar duits voorbeeld.
 +   Vertikale polarisatie - ter voorkoming van ATV storing
 +   Hierdoor ong. 75 Mbit/sec aan bandbreedte haalbaar is
 +Als werk frequency zou bijv. 5.695 of 5.790 GHz gekozen kunnen worden