PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


glinetpptp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
glinetpptp [2015/11/16 20:20]
sadmin
glinetpptp [2015/11/16 20:20] (current)
Line 29: Line 29:
         option interface '​HamnetDE'​         option interface '​HamnetDE'​
         option target '​44.0.0.0/​8' ​         option target '​44.0.0.0/​8' ​
-De statitische ​route zorgt ervoor dat packets voor Hamnet niet naar het internet worden gezonden.+De statische ​route zorgt ervoor dat packets voor Hamnet niet naar het internet worden gezonden.
    
 Het gebruikte pptp netwerk in DE maakt (nog) niet gebruik van encrypted passwords hierom moeten\\ onderstaande regels in de file **'/​etc/​ppp/​options.pptp'​** als volgt aangepast worden: Het gebruikte pptp netwerk in DE maakt (nog) niet gebruik van encrypted passwords hierom moeten\\ onderstaande regels in de file **'/​etc/​ppp/​options.pptp'​** als volgt aangepast worden:
glinetpptp.txt ยท Last modified: 2015/11/16 20:20 (external edit)