PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


glinetpptp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

glinetpptp [2015/11/16 20:20]
glinetpptp [2021/01/11 11:39] (current)
Line 1: Line 1:
 +**GL Inet router en PPTP (VPN - OpenWRT)**
  
 +Hier staat de configuratie van de GL.Inet router en een PPTP interface naar Hamnet.\\
 +     Belangrijk : In hoeverre de pptp vpn toegang veilig is moet nog getoetst worden !!
 +De basis installatie kun je __alleen__ uitvoeren als je een __PPTP toegangs code__ en __wachtwoord__ hebt ontvangen vanuit het **duitse** Hamnet !
 +
 +Aanvullende informatie is te vinden op: [[http://blog.dc7ia.eu/?p=356#comment-1196| blog dc7ia]]
 +
 +Start met het maken van een ssh connectie naar de Gl.Inet router.\\
 +Login met 'root' en het opgegeven wachtwoord in de GUI van OpenWRT.\\
 +Start daarna de volgende commando's
 +   # opkg update
 +   # opkg install nano (is een goede eenvoudige tekstverwerker onder openwrt)
 +   # opkg install ppp-mod-pptp
 +   # opkg install luci-proto-ppp
 +Maak daarna een reboot
 +   # reboot
 +In dit schrijven ga ik uit dat de router via ssh toegang heeft.\\
 +We gaan nu de **'/etc/config/network'** file aanpassen en wel als volgt:
 +   config interface 'HamnetDE'
 +        option proto 'pptp'
 +        option server 'vpn.afu.rwth-aachen.de'
 +        option password 'wachtWoordGeheim'
 +        option auth 'pap'
 +        option username 'pa2eon'
 +        option defaultroute '0'
 +Verder moet er een vaste route aangegeven worden en wel als volgt:
 +    config route
 +        option interface 'HamnetDE'
 +        option target '44.0.0.0/8' 
 +De statische route zorgt ervoor dat packets voor Hamnet niet naar het internet worden gezonden.
 + 
 +Het gebruikte pptp netwerk in DE maakt (nog) niet gebruik van encrypted passwords hierom moeten\\ onderstaande regels in de file **'/etc/ppp/options.pptp'** als volgt aangepast worden:
 +    noipdefault
 +    noauth
 +    nobsdcomp
 +    nodeflate
 +    idle 0
 +    #mppe required,no40,no56,stateless
 +    maxfail 0
 +    refuse-chap
 +    nomppe