PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


hardware

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hardware [2015/11/04 16:39]
sadmin
hardware [2015/11/04 16:40] (current)
sadmin
Line 22: Line 22:
 Geschikt voor buiten plaatsing en om relatief korte afstanden te overbruggen\\ Geschikt voor buiten plaatsing en om relatief korte afstanden te overbruggen\\
 Eenvoudige webinterface en via PoE (Power over Ethernet) te voeden.\\ Eenvoudige webinterface en via PoE (Power over Ethernet) te voeden.\\
-Zie de hardware detail pagina voor de configuratie van de M5.\\+Zie de hardware detail pagina voor [[nanostationm5|de configuratie van de M5]].\\
 .\\ .\\
  
hardware.txt ยท Last modified: 2015/11/04 16:40 by sadmin