PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


software

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
software [2015/10/07 15:58]
sadmin
software [2021/01/11 11:39] (current)
Line 6: Line 6:
 Inrichten VPN client licentie op basis van Windows\\ Inrichten VPN client licentie op basis van Windows\\
 \\ \\
 +**Gebruik van OpenVPN:**\\
 +\\
 +Als er storingen zijn met OpenVPN lees dan onderstaande link eens rustig door:\\
 +[[https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Nonprivileged|OpenVPN als gebruiker]]\\
 +
 **Inrichten en gebruik diverse Hamnet programma's:**\\ **Inrichten en gebruik diverse Hamnet programma's:**\\
 \\ \\
Line 12: Line 17:
   * TeamTalk    * TeamTalk 
   * VOIP server (je call wordt je hamnet telefoon nummer!)   * VOIP server (je call wordt je hamnet telefoon nummer!)
 +  * Dundi Europa netwerk
   * Chat server    * Chat server 
   * etc.   * etc.
 +
 +** VOIP server **\\
 +
 +Klik op [[http://www.oe2wnl.at/calltodtmf-voip.php|deze link]] om je roepletters om te zetten naar een telefoon (VOIP) nummer.
  
 #2 In de link pagina tref je de download van de beschreven software. #2 In de link pagina tref je de download van de beschreven software.
  
software.1444226284.txt.gz ยท Last modified: 2021/01/11 11:38 (external edit)