PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2016/03/14 15:21]
sadmin
start [2021/01/13 10:58] (current)
sadmin
Line 1: Line 1:
 **Hamnet** \\ **Hamnet** \\
-Deze (regio)wiki moet informatie gaan bevatten van het Hamnet netwerk in de regio 's-Hertogenbosch en omstreken.\\+Deze (regio)wiki bevat informatie van het Hamnet netwerk in Nederland en wat specifieker informatie van de regio 's-Hertogenbosch en omstreken.\\
 Links die kunnen gaan bestaan naar bijvoorbeeld Eindhoven en IJsselstein of zelfs richting Oss\\ Links die kunnen gaan bestaan naar bijvoorbeeld Eindhoven en IJsselstein of zelfs richting Oss\\
 (richting knooppunt duitse grens) is voor de toekomst. (richting knooppunt duitse grens) is voor de toekomst.
  
-**Voorstellen van Hamnet knooppunten** \\+**Voorstellen van Hamnet knooppunten (wordt later bijgewerkt) ** \\
  
 Regio 's-Hertogenbosch - Eindhoven: \\ Regio 's-Hertogenbosch - Eindhoven: \\
  
-  PI1SHB-10  - Rosmalen - 51.700113 N / 5.346453 E (nabij ring A2) +  PI1SHB-10  - Rosmalen - 51.700113 N / 5.346453 E - 40m Hoogte ASL (nabij ring A2) 
   PA2EON-1   - Den Dungen -> PI1SHB-10 (fase 1, VPN-Hamnet tunnel + management link)    PA2EON-1   - Den Dungen -> PI1SHB-10 (fase 1, VPN-Hamnet tunnel + management link) 
   Eindhoven  <-> Rosmalen ('s-Hertogenbosch) 5 Ghz op basis van M5-400 schotel's:   Eindhoven  <-> Rosmalen ('s-Hertogenbosch) 5 Ghz op basis van M5-400 schotel's:
Line 17: Line 17:
   1 Interlink richting Nieuwegein.   1 Interlink richting Nieuwegein.
        
-Weergave van de hamnet verbindingen in de regio ZO, het is bedoeling dat onderstaande schema steeds nauwkeurig de gebruikers links en 'interlinks' weergeeft. (huidig schema is versie 1.1 en is een beta weergave !)+Weergave van de hamnet verbindingen in de regio ZO, het is bedoeling dat onderstaande schema steeds nauwkeurig de gebruikers links en 'interlinks' weergeeft.  
 +(huidig schema is versie 1.1 en is een beta weergave !) 
 {{:hamnet_nov09.png?550|}} {{:hamnet_nov09.png?550|}}
  
Line 23: Line 25:
 **RpiHamServer** is via **VPN-Ethernet** actief met [[http://web.pa2eon.ampr.org|Hamnet Rpi server]] op QTH PA2EON\\ **RpiHamServer** is via **VPN-Ethernet** actief met [[http://web.pa2eon.ampr.org|Hamnet Rpi server]] op QTH PA2EON\\
  
-Het huidige netwerk in beeld (eind okt-nov 2015): \\+Het huidige netwerk in beeld (actueel jan 2021): \\
  
-{{:hamnet_okt2.png?450|}}+{{:hamnet_130121.jpg?450|}}
  
 De rode lijnen zijn de VPN verbindingen via Internet en de blauwe zijn verbindingen via een HAMnet (Wifi) 5 Ghz straalverbinding.\\ De rode lijnen zijn de VPN verbindingen via Internet en de blauwe zijn verbindingen via een HAMnet (Wifi) 5 Ghz straalverbinding.\\
-Op dit moment zijn de verbindingen nabij IJsselstein nog niet actief. 
  
-**VOIP Dundi verbindingen actief met duits Hamnet!**+**VOIP Dundi verbindingen actief met duits Hamnet! (Update volgt !)**
  
-Sinds 27 December is de VOIP server van PA2EON verbonden met het Dundi netwerk in Duitsland.\\+Sinds 27 December 2015  is de VOIP server van PA2EON verbonden met het Dundi netwerk in Duitsland.\\
 U kan de actieve link hierna zelf monitoren:  U kan de actieve link hierna zelf monitoren: 
  
 https://www.afu.rwth-aachen.de/projekte/hamnet/infos-fuer-betreiber/dundi-netzuebersicht         https://www.afu.rwth-aachen.de/projekte/hamnet/infos-fuer-betreiber/dundi-netzuebersicht        
  
-**Eerst plot indicatie voor de interlink Eindhoven - Den Bosch**\\+**Eerst plot indicatie voor de interlink Eindhoven - Den Bosch (Update volgt!)**\\
  
 {{:plot.png?450|}} {{:plot.png?450|}}
  
    
start.1457965278.txt.gz · Last modified: 2021/01/11 11:38 (external edit)