PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
start [2021/01/13 10:57]
sadmin
start [2021/01/13 10:58] (current)
sadmin
Line 30: Line 30:
  
 De rode lijnen zijn de VPN verbindingen via Internet en de blauwe zijn verbindingen via een HAMnet (Wifi) 5 Ghz straalverbinding.\\ De rode lijnen zijn de VPN verbindingen via Internet en de blauwe zijn verbindingen via een HAMnet (Wifi) 5 Ghz straalverbinding.\\
-Op dit moment zijn de verbindingen nabij IJsselstein nog niet actief. 
  
-**VOIP Dundi verbindingen actief met duits Hamnet!**+**VOIP Dundi verbindingen actief met duits Hamnet! (Update volgt !)**
  
-Sinds 27 December is de VOIP server van PA2EON verbonden met het Dundi netwerk in Duitsland.\\+Sinds 27 December 2015  is de VOIP server van PA2EON verbonden met het Dundi netwerk in Duitsland.\\
 U kan de actieve link hierna zelf monitoren:  U kan de actieve link hierna zelf monitoren: 
  
 https://www.afu.rwth-aachen.de/projekte/hamnet/infos-fuer-betreiber/dundi-netzuebersicht         https://www.afu.rwth-aachen.de/projekte/hamnet/infos-fuer-betreiber/dundi-netzuebersicht        
  
-**Eerst plot indicatie voor de interlink Eindhoven - Den Bosch**\\+**Eerst plot indicatie voor de interlink Eindhoven - Den Bosch (Update volgt!)**\\
  
 {{:plot.png?450|}} {{:plot.png?450|}}
  
    
start.1610531820.txt.gz ยท Last modified: 2021/01/13 10:57 by sadmin