PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


teamtalk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teamtalk [2015/11/20 16:39]
sadmin
teamtalk [2015/11/20 16:44] (current)
Line 2: Line 2:
    
 De teamtalk server (services) is reeds voor geprogrammeerd op de Rpi. De teamtalk server (services) is reeds voor geprogrammeerd op de Rpi.
 +Een klein bestand moet aangepast worden:
 +   sudo nano /​opt/​teamtalk/​server/​tt4svc.xml
 +Pas hierin aan de regel:
 +   <​server-name>​NOCALL</​server-name>​
 +   !
 +   <​server-name>​PA2EON TT Server</​server-name> ​  
  
 **TeamTalk - client deel** **TeamTalk - client deel**
teamtalk.txt ยท Last modified: 2015/11/20 16:44 (external edit)