PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


voip_dundi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
voip_dundi [2017/05/21 16:41]
sadmin created
voip_dundi [2021/01/11 11:39] (current)
Line 2: Line 2:
  
 Om de VOIP servers in Europa met elkaar te laten communiceren wordt gebruik gemaakt van Hamnet.  Om de VOIP servers in Europa met elkaar te laten communiceren wordt gebruik gemaakt van Hamnet. 
 +
 +De link om meer info te lezen van de aangesloten Dundi site's klik hierna:
 +https://www.afu.rwth-aachen.de/projekte/hamnet/infos-fuer-betreiber/dundi-netzuebersicht
  
  
voip_dundi.txt ยท Last modified: 2021/01/11 11:39 (external edit)