PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


voip_dundi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

voip_dundi [2017/05/21 16:41] (current)
sadmin created
Line 1: Line 1:
 +Voip op basis van Asterisk 1.8.x en het Dundi netwerk op Hamnet.\\
 +
 +Om de VOIP servers in Europa met elkaar te laten communiceren wordt gebruik gemaakt van Hamnet. ​
 +
  
voip_dundi.txt ยท Last modified: 2017/05/21 16:41 by sadmin