PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


wat_is_hamnet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
wat_is_hamnet [2015/10/07 13:58]
wat_is_hamnet [2015/10/07 14:06]
sadmin created
Line 1: Line 1:
 +Wat is Hamnet
  
 +Hamnet is het creeren van een autonome betrouwbaar breedband datacommunicatienetwerk dat in dienst staat van de amateurdienst. Het netwerk moet in de loop der tijd gaan voorzien in specifieke diensten voor zendamateurs waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio, ATV- en spraak voorzieningen,​ meteo informatie en zichtinformatie (d.m.v bijv. webcam'​s) op de Hamnet knooppunten. ​
 +
 +Indien een knooppunt niet direct via Hamnet bereikbaar is, zal een internet (VPN) verbinding worden onderhouden via het 44.137.x.x. netwerk wat al geruime tijd bestaan als TCP/IP netwerk in Nederland en daarbuiten.
 +
 +Tevens is hamnet een nieuwe / moderne manier om het bandgebruik van 2.3 Ghz, 5.6 Ghz en 10 Ghz te bevorderen en waar nodig in stand te houden.
 +
 +Deze (deel) wiki bevat de noodzakelijke informatie voor de regio '​s-Hertogenbosch en Eindhoven.
wat_is_hamnet.txt ยท Last modified: 2015/10/07 13:58 (external edit)