PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


wat_is_hamnet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

wat_is_hamnet [2015/10/07 14:06]
sadmin created
wat_is_hamnet [2015/10/07 14:58]
sadmin
Line 1: Line 1:
-Wat is Hamnet+**Wat is Hamnet**
  
 Hamnet is het creeren van een autonome betrouwbaar breedband datacommunicatienetwerk dat in dienst staat van de amateurdienst. Het netwerk moet in de loop der tijd gaan voorzien in specifieke diensten voor zendamateurs waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio, ATV- en spraak voorzieningen,​ meteo informatie en zichtinformatie (d.m.v bijv. webcam'​s) op de Hamnet knooppunten. ​ Hamnet is het creeren van een autonome betrouwbaar breedband datacommunicatienetwerk dat in dienst staat van de amateurdienst. Het netwerk moet in de loop der tijd gaan voorzien in specifieke diensten voor zendamateurs waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio, ATV- en spraak voorzieningen,​ meteo informatie en zichtinformatie (d.m.v bijv. webcam'​s) op de Hamnet knooppunten. ​
wat_is_hamnet.txt ยท Last modified: 2015/10/07 13:58 (external edit)