PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


gl.inet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
gl.inet [2015/10/19 22:49]
sadmin
gl.inet [2015/10/19 21:49] (current)
Line 132: Line 132:
 Maak daarna een reboot van de GL.Inet en controleer of je het Hamnet weer op kunt komen. Maak daarna een reboot van de GL.Inet en controleer of je het Hamnet weer op kunt komen.
  
-    ​+ + Deze '​handmatige fase' moet eerst goed werken alvorens naar de Wifi oplossing te gaan + ++  ​+ + Deze '​handmatige fase' moet eerst goed werken alvorens naar de Wifi oplossing te gaan + +
       ​       ​
  
  
  
gl.inet.txt ยท Last modified: 2015/10/19 21:49 (external edit)