PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


hamserverpi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
hamserverpi [2015/11/20 17:12]
sadmin
hamserverpi [2015/11/20 17:13] (current)
sadmin
Line 100: Line 100:
     sudo apt-get update     sudo apt-get update
     sudo apt-get install openvpn     sudo apt-get install openvpn
-Daarna moet het certificaat in de folder /​etc/​openvpn/​ [0] geplaatst worden.\\+Daarna moet het certificaat in de folder /​etc/​openvpn/​ [*] geplaatst worden.\\
 Je hoeft de file niet aan te passen maar wel te renamen naar *.conf Je hoeft de file niet aan te passen maar wel te renamen naar *.conf
 Bijvoorbeeld:​ Bijvoorbeeld:​
Line 107: Line 107:
 Daarna de Rpi herstarten. Daarna de Rpi herstarten.
  
-[0] Het overzetten van een file naar de Rpi kan via FTP, Webmin of andere transfer methode.+Add [*] Het overzetten van een file naar de Rpi kan via FTP, Webmin of andere transfer methode.
     ​     ​
hamserverpi.txt ยท Last modified: 2015/11/20 17:13 by sadmin