PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


hamserverpi

HamServerPi

Om de diverse diensten te tonen en te gebruiken in het Hamnet wordt gebruik gemaakt van een Rpi (Raspberry server).
Voor aanvullende informatie verwijs ik graag naar de pagina hamserverpi hardware !

Om een hardware indruk te geven.

De HamServerPi geschikt voor Hamnet wordt uitvoerig beschreven op dit forum.
(Alleen via HAMnet bereikbaar)

Om een werkende website te bekijken (alleen via Hamnet) ga naar: db0ntv

Een erg mooie indruk geeft onderstaande foto, kleine handset als APRS of Packet server .. laat uw ideeen de vrije loop !

Aanvullende software voor de HamserverPi

Instellen van de netwerk kaart

De HamserverPi is standaard ingesteld op het IP nummer 192.168.1.200.
Dit is handig want je kan dan de Rpi instellen zonder DHCP server. Nu kan het zijn dat je de Rpi in een ander LAN netwerk moet laten werken \\(bijvoorbeeld 192.168.2.x) doe dan het volgende;

Maakt verbinding met de Rpi via PuTTY (of via de aangesloten HDMI monitor).
Login met de volgende waarden:

 Naam: sysop
 Wachtwoord: hamsrvpi  

Na inloggen ga naar 'cd /etc/network'
Daar staat het bestand 'interfaces'
Pas deze aan met het commando:

 sudo nano interfaces

En pas dan de volgende waarden aan:

 # LAN
 auto eth0
 allow-hotplug eth0
 iface eth0 inet static
 address 192.168.2.200  => het subnet van 1 naar 2
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.2.0   => het werkelijke netwerk
 broadcast 192.168.2.255
 gateway 192.168.2.1   => Je eigen router

Vervolgens sla het bestand op door de combinatie CTRL-X en dan 'Y' in te toetsen.
Na opslaan herstart de Rpi

 sudo reboot 

Volg daarna de configuratie instructies op de website van db0tv !
Te beginnen met de uitleg 'System vorbereiten' en dan de alinea optie 4. 'Kennwort andern'

Aanpassen wachtwoord webserver (GetSimple webinterface)

Standaard staat op de server de volgende combinatie ingesteld

Gebruikers naam: sysop
Gebruikers wachtwoord: hamsrvpi

Log met deze waarden in ([ip-nummer]/admin) en ga daarna eerst naar de menu keuze 'Settings' (rechtsboven in scherm) en dan midden onder het venster stel het nieuwe wachtwoord in.
Vervolgens 'Save Settings'

De bezoekers teller

De plugin van de bezoekers hits is niet geheel stabiel.
Een kleine .php file kan keurig de informatie van het aantal hits weergeven in de voorpagina
van de server.

 <?php
 ! 
 /* counter */
 !
 //opens countlog.txt to read the number of hits
 $datei = fopen("/countlog.txt","r");
 $count = fgets($datei,1000);
 fclose($datei);
 $count=$count + 1 ;
 echo "$count" ;
 echo " hits" ;
 echo "\n" ;
 !
 // opens countlog.txt to change new hit number
 $datei = fopen("/countlog.txt","w");
 fwrite($datei, $count);
 fclose($datei);
 !
 ?>
 

De '!' tekens uit de listing verwijderen die zijn in deze geplaatst voor de duidelijkheid. Vevolgens in de menu manager een koppeling maken.

 <?php
 include '/var/www/counter.php';
 ?>
 </div>
 

Plaats het countlog.txt bestandje in dezelfde folder als de counter.php, begin met een waarde 0

Instellen OpenVPN op Rpi

Om de Rpi met het Hamnet te laten praten (in Nederland) is een eigen *.ovpn file nodig die wederom aangevraagd kan worden bij PE1CHL.
Na ontvangst van de file wordt deze als volgt verwerkt op de Rpi;
Log aan naar de Rpi met putty
Start vervolgens de opdracht:

 sudo apt-get update
 sudo apt-get install openvpn

Daarna moet het certificaat in de folder /etc/openvpn/ [*] geplaatst worden.
Je hoeft de file niet aan te passen maar wel te renamen naar *.conf Bijvoorbeeld:

 web.pa2eon.ovpn wordt dan:
 web.pa2eon.conf

Daarna de Rpi herstarten.

Add [*] Het overzetten van een file naar de Rpi kan via FTP, Webmin of andere transfer methode.

hamserverpi.txt · Last modified: 2021/01/11 11:39 (external edit)