PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


750up

This is an old revision of the document!


De setup van de mini-router Mikrotik 750 UP

De Mikrotik minirouter is factory default te bereiken via 192.168.88.1 via DHCP.
Mocht dit niet het geval zijn, druk de resetknop in en sluit de spanning aan.

De minirouter is geschikt voor PoE naar bijvoorbeeld de nanostation M5 Wifi zender.

750up.1449567179.txt.gz · Last modified: 2021/01/11 11:38 (external edit)