PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


openvpn_en_windows

OpenVPN installatie op Windows

De hierna volgende installatie instructie is voor Windows gebruikers (Windows 7 en Hoger).
Het bevat de basis informatie die nodig is om via een internet verbinding toegang te krijgen tot het Hamnet via een VPN-tunnel.
Note: Dit is dus niet de uitleg om rechtstreeks, via bijvoorbeeld een Hamnet-Access point, toegang te krijgen op Hamnet.

We beginnen met de installatie van de OpenVPN software.
Download de basis software van de volgende link (community):

OpenVPN voor Windows installer Als je een Windows 32/64 bits OS gebruikt
Op de website https://openvpn.net/community-downloads/ vind je de laatste versies en sources.

Start de installatie van de software.
Note: Er kan een vraag komen over de TAP Ethernet driver, kies hiervoor 'Ja' - 'Installeren'
Na de installatie controleer of je de Openvpn-gui tool kunt vinden. (Meestal in de \bin folder)

Ga vervolgens naar de c:\Program Files\OpenVPN\ directory en maak eventueel de \config folder aan.
Hierin komen de configuratie bestanden.

Note: Nu is het zo dat als je VPN certificaat hebt aangevraagd bij PE1CHL je alle benodigde bestanden in een file ontvangt. Het plaatsen van dit bestand in de config folder zou genoeg moeten zijn echter ik heb gekozen de bestanden uit te pakken en die afzonderlijk in de config folder te plaatsen. Hiermee zijn de bestanden naar eigen inzicht aan te passen en evt. te 'tunen' binnen je eigen Windows netwerk. Tevens zijn deze losse bestanden daarna ook te gebruiken in bijvoorbeeld een linux omgeving. Het is dus een keuze niet een moeten.

De volgende bestanden worden gemaakt:

 ovpclient.conf
 ca.crt
 cert.crt
 private.key
 tls.key
 hosts.net ( optie)
 [call].ovpn - waarbij [call] je eigen roepletters zijn - pa2eon.ovpn

In de [call].ovpn plaats je onderstaande informatie:

 client
 dev    tun
 remote   gw-44-137-ext.ampr.org
 remote-cert-tls  server 
 explicit-exit-notify 3
 reneg-sec  0
 comp-lzo
 passtos
 nobind
 ca    ca.crt
 cert   cert.crt
 key    private.key
 tls-auth tls.key 1

In de ovpclient.conf plaats je onderstaande informatie:

 [o1418060352]
 nat=yes
 protocol=udp
 redirect-gateway=no
 comp-lzo=yes
 pass=pass
 port=1194
 reconnect=yes
 conf_Name=HAMnet
 user=[call]  #In mijn geval pa2eon
 remote=gw-44-137-ext.ampr.org

Vervolgens halen we uit het certificaten bestand die je hebt ontvnagen van PE1CHL de overige bestanden. Als voorbeeld heb ik een deel van het ca.crt bestand getoond, plak en knip de onderdelen secuur uit de file !

openvpn_en_windows.txt · Last modified: 2021/01/11 11:39 (external edit)