PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


voip_asterisk

VOIP Asterisk server

Dit schrijven is in opbouw en in test fase !

Hier komt de informatie over de inrichting van de Rpi / ALIX Hamnet server met VOIP/Asterisk
Je kan nu al actief deel uitmaken van het VOIP netwerk op deRpi server van web.pa2eon.ampr.org.
Zie voor meer info de webserver op hamnet.

Standaard wordt de web/voip server gemaakt op de Raspberry PI computer.
Een grotere variant van 'onboard' linux is een ALIX bordje.
Op deze pagina komt de installatie instructie ..
Niet voor beginners ! ..
Een Linux PC met minimaal Debian 8 is noodzakelijk om de voyage CF-disk te programmeren.

Voyage Linux - versie 0.10.0, maar is Debian 8
Webserver - NGINX (wat ook op de Rpi wordt gebruikt!)
Database * - MySQL
PHP5 + ODBC - De benodigde PHP versie 5 en koppeling naar MySQL t.b.v. Yaam Asterisk manager
VOIP - Asterisk versie 1.8
Webmin - Voor eenvoudig beheer diverse zaken

Installatie Voyage linux:

fdisk -l
Bekijk welke de drive letter van de CF disk is geworden (/dev/sdb)
mkfs.ext2 /dev/sdb

De CF schijf krijgt hiermee een 'ext2' partitie. Download de *.tar file van voyage en start de twee shell scripts in de folder,

/usr/local/sbin/format-cf.sh [de gehele cf ruimte wordt actief gemaakt]
/usr/local/sbin/voyage.update [om het werkelijke OS naar de CF-disk te brengen] 

Plaats vervolgens de CF-disk in het moederbord (ALIX)
Start op de management computer via RS232 (cross-cable) the Minicom terminal app.
Check het IP nummer (van DHCP server)
Geef eerst de update en upgrade commando's (gebruik 'remountrw' !) en vervolgens check of SSH werkt.

Tip: Maak op dit punt een 'raw image' copie van de CF-disk. Met de installatie van de navolgende software wil het nog wel eens fout gaan .. dan is er een herstel punt !

Nu kunnen we de verdere installatie vanuit een standaard PC / Laptop uitvoeren via SSH terminal.
TIP: Gebruik WinSCP met aanvulling putty om bestanden en prompt beheer uit te kunnen voeren.

Instellen ethernet op fixed IP nummer
Voor het instellen van de netwerkkaart op een vast IP nummer:

vi /etc/network/interfaces.d/eth0.conf
!
auto eth0
# The primary network interface
iface eth0 inet static
   address 192.168.2.100
   netmask 255.255.255.0
   network 192.168.2.0
   broadcast 192.168.2.255
   gateway 192.168.2.1 
   dns-nameservers 208.67.222.222 (is OpenDNS)
!
/etc/init.d/networking restart 

Installatie NGINX:

apt-get install nginx  

Test of je de basis webpagina van de server kan zien

Installatie van MySQL
De installatie van MySQL is niet nodig voor Asterisk maar wel voor de extra manager die we willen koppelen aan de asterisk omgeving.
In de Hamnet Rpi omgevingen worden alle mutaties rondom Asterisk rechtstreeks uitgevoerd via de *.config bestanden. In deze situatie is het de bedoeling dat hiervoor een web editor gebruikt gaat worden.

apt-get install mysql-server

De installatie procedure vraagt een paar instellingen:
Wachtwoord voor de MySQL 'root' gebruiker.
Vervolgens de beveiliging instellen:

apt-get mysql_secure_installation

Het wachtwoord gelijk houden met die van de MySQL root, de overige vragen met <R> (standaard goed)

Tip: Maak nu een 'raw image' copie van de CF-disk !

Installatie van PHP5 en ODBC:
Standaard wordt er geen PHP5 ondersteuning meegenomen in de NGINX installatie.
We installeren deze met de hand en wel de volgende modules:

apt-get install php5-fpm php5-mysql

De mysql module kunnen we later ook nog gebruiken .. hiermee wordt ie alvast actief.
Let op de veiligheids aanpassing in de php.ini file

Om de php5-fpm opnieuw te starten na een aanpassing in de php.ini file geeft het commando:

 /etc/init.d/php5-fpm restart
 

Voor het gebruik van ODBC zijn onderstaande programma's ook nodig.

apt-get install unixodbc, unixodbc-bin, libmyodbc, php5-odbc, mysql-client

Tussen installatie - temp

apt-get install mysql-client libmyodbc unixodbc 

Installatie Asterisk vs. 1.8
Voor de installatie is versie 1.8.32.3 gekozen omdat deze versie nog het meeste wordt gebruikt op kleine (embedded) moederborden
De download van de juiste te versie is te vinden op:

 http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/old-releases/asterisk-1.8.32.3.tar.gz

Extra:
Om de MySQL database te kunnen beheren kan er een keuze gemaakt worden in de management GUI
a. phpmyadmin
b. webmin

Hier gaan we uit van de installatie van phpmyadmin.
Een regel passen we aan:

ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html

Vanaf nu kan de phpmyadmin tool aangeroepen worden vanuit de webserver.

Installatie Yaam asterisk manager
In (alpha) status is de handige Yaam manager welke we kunnen gebruiken om de gebruikers te beheren.
Yaam maakt contact met de MySQL server via ODBC, hier is meer info te lezen hoe je de ODBC drivers moet installeren op Linux (NGIX)

De Yaam asterisk manager maakt gebruik van odbc naar de MySQL database.
Om die te kunnen bereiken moet er de ODBC driver actief gemaakt worden.
De bestande odbcinst.ini en odbc.ini spelen hierin een belangrijke rol.

In deze bestanden staan o.a. de volgende regels:

[MySQL]
Description=MySQL driver
Driver=/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup=/usr/lib/i386-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage    = 1  

—-

Gebruikte website's voor dit project:

Voyage Linux - Voyage de basis installatie
Inrichten NGINX / PHP5 en MySQL op Debian 8 - Digitalocean
ODBC - Installeren en activeren ODBC naar MySQL.
Asterisk - Asterisk 19inch kast de bouw
Asterisk op Rpi - Asterisk op RPi Vergelijkende installatie van Asterisk 13
PhpMyAdmin - PhpMyAdmin & NGINX Installeren.
Unix ODBC - UnixODBC settingNodig voor webmanager.
Asterisk basis -setup uitleg.

voip_asterisk.txt · Last modified: 2021/01/11 11:39 (external edit)