PA2EON & HAMnet

Informatie pagina's betreffende HAMnet

User Tools

Site Tools


frequency

This is an old revision of the document!


Frequency en bandbreedte informatie

Binnen nederland wordt binnen het huidige Hamnet netwerk de volgende waarden aangehouden;

 10 MHz bandbreedte op 5 Ghz naar duits voorbeeld.
 Vertikale polarisatie - ter voorkoming van ATV storing
 Hierdoor ong. 75 Mbit/sec aan bandbreedte haalbaar is

Als werk frequency zou bijv. 5.695 of 5.790 GHz gekozen kunnen worden

frequency.1445288534.txt.gz · Last modified: 2021/01/11 11:38 (external edit)